EDUCACIÓ RESPECTUOSA, curs 2017-18

Acompanyem els nens amb una mirada neta.

Diferents professionals que fa anys treballem en el món de l’educació us volem acompanyar a continuar reflexionant en el treball de Pikler i altres autors, per anar trobant aquesta “educació respectuosa” que permetrà a l’infant créixer amb autonomia i confiança, en cooperació amb l’adult.

EducacioRespectuosaINSCRIPCIÓ OBERTA

DISSABTE 7 d’octubre de 2017

9.30 h Presentació del curs

10 a 14 h Propostes organitzatives a l’escola bressol. Com seria una escola bressol respectuosa?

Es pretén descriure tots i cadascun dels documents pedagògics i de gestió que són útils per unificar criteris en els equips educatius des dun paradigma dinfant capaç i amb una mirada dadult respectuosa. També es donaran les eines necessàries per a elaborar les unitats de programació seguint el nou decret del 3 dagost del 2010.

Azucena Linares Gómez

16:00 a 20:00  Cura i atenció al nadó ”Descobrir el diàleg corporal en la vida quotidiana nostre i dels infants”.

Saludar el nostre interior per poder acompanyar el dels infants.Descobrir els moments de RELACIÓ PRIVILEGIADA entre l’ infant i els pares, el/la mestra, durant el canvi de bolquers i els àpats.
Parlaré de material adequats i tracte respectuós.

Marta Graugés Rovira

DISSABTE 4 de novembre de 2017

9:30  a 13:30. El joc en els infants 0- 3 anys.

Quines són les condicions despai i material que necessita el nen durant els primers anys de vida per jugar amb qualitat? Atenció i concentració en el joc. Ho experimentarem nosaltres.

Com la nostra actitud pot possibilitar i afavorir bons moments de joc . Les joguines més adients a cada etapa de desenvolupament.

L’experiència de l’espai de joc tranquil i respectuós de Gira-sol.

Marta Graugés Rovira i Nit Barbeta Llop

15:30  a 19:30. Com parlem als infants. El llenguatge de l’adult i el llenguatge dels infants.

Partint d’una concepció pedagògica, orientada a educar per l’autonomia i basada en una relació respectuosa entre l’adult i l’infant, en el taller parlarem:

de la necessària intercomunicació entre adult i infant.

dels diversos llenguatges de comunicació: oral, gestual, visual, ;

del diferents moments de comunicació (joc, higiene personal, alimentació, ;

i, molt especialment, de l’escolta i de les paraules concretes que emprem en la nostra interacció amb l’infant.

Montserrat Fabrés i Valls

 

DISSABTE 2 de desembre de 2017

9:30 a 13:30. L’acompanyament a les famílies.

Des d’aquesta mirada respectuosa cap als infants, com acompanyem
les famílies aquest procés? Som prou respectuosos primer amb nosaltres mateixos/es?
Ens endinsarem en l’esfera família, tot trobant eines i solucions pràctiques, que en la mesura de les nostres possibilitats puguem adoptar en el nostre dia a dia, mantenint una coherència amb el que
pensem, fem i sentim.

Núria Puigdevall Salvans i Alidé Tremoleda

15.30 h a 19.30 h. Els materials que acompanyen l’infant en els seus primers 3 anys.

Sota la mirada d’un acompanyament respectuós al desenvolupament,
quins són els materials més adequats per als infants?
Acolliment, comfort, seguretat i llibertat seran les nostres premisses. Donarem propostes per als moments de cura: bany, dormir i menjar; per al moviment lliure i autònom i per als moments de transport de l’infant pel carrer.
Parlarem tant de casa com dels espais de joc i l’escola bressol.

Núria Ferrando i Arrufat

DISSABTE 13 de gener de 2018


9:30 a 13:30.  “Construint eines socials: Situacions de conflicte entre infants de 0 a 3 anys”

Conviure amb els altres no sempre és fàcil. Els infants arriben amb poques eines socials, però venen preparats per fer un procés d’aprenentatge en aquest àmbit i l’adult hi un paper molt important. Com els podem ajudar a construir un model basat en el respecte?

Sònia Kliass

15:30 a 19:30h  Moviments i posicions del desenvolupament global de linfant en un entorn òptim.

Emmi Pikler ens ha llegat un treball científic i humà sobre el desenvolupament global de l’infant, mirant molt especialment la seva motricitat. En el curs es valorarà la importància de l’entorn i de la capacitat dels adults d’observar posicions i desplaçaments naturals descrits per Pikler i pel seu equip de Lóczy. La sessió vol tenir una part pràctica per tal que els participants prenguin consciència de la significació del moviment lliure i de les condicions de material i de l’entorn.

Teresa Godall i Castell

DISSABTE 3 de febrer de 2018

 

9:30 a 13.30 h Treball de consciència, reflexió i valoració del curs

Marta Graugés Rovira

Equip de professionals:

Azucena Linares Gòmez.

Mestra d’Educació Infantil. Llicenciada en Pedagogia. Membre de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Formadora de mestres d’infantil. Directora pedagògica de diverses escoles bressol.

Teresa Godall Castell

Doctora en pedagogia, mestra, professora de la facultat de formació del professorat de la UB, especialista en recerca del treball d’Emmi Pikler.

Núria Ferrando Arrufat

Fisioterapèuta, postgrau en fisioteràpia en pediatria, en desenvolupament psicomotor dels nens de 0-8 anys, postgraus en teràpies reequilibradores de l’aparell locomotor. Especialista en desenvolupament lent i joc amb famílies.

Sònia Kliass

Psicòloga especialista en desenvolupament infantil. Actualment treballa donant formació i orientació a famílies i professionals d’educació infantil. Té com a referències principals les aportacions d’Emmi Pikler i de l’Institut Pikler-Lóczy i la pedagogia Waldorf.

Montserrat Fabrés Valls

Mestra d’Educació Infantil . Formadora y assessora pedagògica d’equips de mestres d’Escola Bressol. Membre del Consell de redacció Revista Infància de l’AMRS. Coordinadora del seminari sobre “Els Principis de Lóczy”

Núria Puigdevall Salvans.

Ambientòloga, formada en pedagogia Waldorf, educació lliure i el treball d’Emmi Pikler. Acompanyant del projecte 0-3 anys, Waldorf Girona.

Alidé Tremoleda.

Educadora infantil a l’EBM JMCèspedes, a l’escola Waldorf la Font de Vic i al projecte d’educació respectuosa La Pasta de Sal d’Olot. Assessora de Escoles bressol i projectes i equips educatius.

Nit Barbeta Llop

Mestra, psicomotricista, formada en educació viva i criança respectuosa,acompanyant de lespai Gira-sol.

Marta Graugés Rovira

Mare, mestra, psicomotricista, especialitzada en els treballs dElsa Gindler (consciència) i Emmi Pikler (educació). Directora de lespai Gira-sol a Sant Gregori www.gira-sol.cat des de fa 15 anys.

 

Curs de 36 hores

El curs combina la teoria, la pràctica i la reflexió.

Preu del curs 400 € // Un sol taller 65 €.

Descarrega el full d’inscripció

Podeu veure valoracions dels assistents al curs d’educació respectuosa.